Prihláste sa do aktuálneho ročníka súťaže INNOspace Masters

Čo to je?

INNOspace Masters je medzinárodná inovačná súťaž organizovaná Nemeckou vesmírnou agentúrou v spolupráci s ESA, Airbusom a OHB. Môžu sa do nej zapojiť firmy všetkých veľkostí, startupy, výskumné inštitúcie a univerzity, ako aj jednotlivci z celého sveta.

Súťaž podporuje nápady na prenos technológií a know-how z iných odvetví do vesmírneho sektora (spin-ins / New Space) alebo z vesmíru do nevesmírných odvetví (spin-offs).

Téma aktuálneho ročníka súťaže INNOspace Masters 2024 je:

„Zvesmírnite“ si váš život – Inovácie pre inteligentnejšiu Zem a vesmír (Space up your Life – Innovations for a smarter Earth and Space)

V rámci tejto témy ponúka súťaž päť rôznych výziev, do ktorých sa môžete zapojiť.

Výzva 1: Nemecká vesmírna agentúra – „Aplikovaný výskum pre prelomové inovácie“

Výzva 2: Inkubačné centrá podnikania ESA – „Pripojte sa k novému vesmírnemu hospodárstvu“

Výzva 3: Aplikácie podnikania ESA a vesmírne riešenia – „Vesmír pre každý priemysel“

Výzva 4: Airbus – „Posilňovanie zodpovednej komercializácie vesmíru“

Výzva 5: OHB – „Tvarujte vesmír pre lepšiu budúcnosť“

Fáza predkladania návrhov začína 15. februára 2024 a končí 23. apríla 2024.

Prihlásiť sa môžete tu.

Aké sú ceny a výhody?

Víťazi výziev INNOspace Masters 2024 sa vydajú na prispôsobenú cestu, aby svoj nápad premenili na skutočný inovačný projekt alebo podnik, pričom získajú:

  • priamy prístup k finančným prostriedkom a financovaniu,
  • podporu od výskumných a trhových špecialistov,
  • možnosť spolupracovať na inováciách s vedúcimi svetovými trhovými hráčmi,
  • prístup k prvotriednym výskumným a priemyselným sieťam,

aby formovali budúcnosť vesmíru v Nemecku a Európe!

Pre detailné informácie navštívte stránku organizátora tu.