/** */

Prihláste sa do aktuálneho ročníka súťaže INNOspace Masters

Čo to je? INNOspace Masters je medzinárodná inovačná súťaž organizovaná Nemeckou vesmírnou agentúrou v spolupráci s ESA, Airbusom a OHB. Môžu sa do nej zapojiť firmy všetkých veľkostí, startupy, výskumné inštitúcie a univerzity, ako aj jednotlivci z celého sveta. Súťaž podporuje nápady na prenos technológií a know-how z iných odvetví do vesmírneho sektora (spin-ins / New […]

/** */

Dotknime sa spolu hviezd

Aj v roku 2024 sa Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity uchádza o 2% z Vašich daní. Keďže fungujeme ako občianske združenie, naše aktivity sú závislé najmä od pomoci dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie. Aktuálna geopolitická situácia našej malej planéty prináša mnoho komplikácií a neočakávaných udalostí a Vaša podpora je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. […]