Dotknime sa spolu hviezd

Aj v roku 2024 sa Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity uchádza o 2% z Vašich daní. Keďže fungujeme ako občianske združenie, naše aktivity sú závislé najmä od pomoci dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie. Aktuálna geopolitická situácia našej malej planéty prináša mnoho komplikácií a neočakávaných udalostí a Vaša podpora je dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

MÁ TO ZMYSEL

Za 14 rokov našej existencie sme sa zúčastnili sa viac ako 400 popularizačných akcií a udalostí, pracovali na takmer troch desiatkach projektov, vypustili cez 40 stratosférických balónov, jednu družicu a niekoľkým ďalším sme pomohli dostať sa na obežnú dráhu. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali tú česť pomáhať.

Aktuálne aktívne podporujeme niekoľko stredných škôl v rámci súťaže ESA CanSat, v rámci ktorej majú študenti za úlohu postaviť funkčnú družicu, ktorá sa zmestí do štandardnej plechovky. Je to len jeden z mnohých projektov, ktoré by sme chceli podporovať a ukázať tak mladým, že vesmír je oveľa bližšie, než sa na prvý pohľad môže zdať.

Na Slovensku máme úžasný potenciál, ktorí nám však pre nedostatok možností a príležitostí odchádza do zahraničia. Veríme však, že aj našimi aktivitami môžeme tento stav zmeniť.

AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je krátky návod:

Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odovzdať osobne alebo odoslať poštou daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.

Údaje organizácie sú nasledovné:

Názov: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 4217 8401

Sídlo: Jablonec 110, 900 86, Jablonec

Kontakt: info@sosa.sk

Dobrovoľníci, ktorí s nami spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám radi vystavíme, stačí nás kontaktovať!

Ďakujeme!