Astrovisum academy: Príprava mladých na vesmírnu dobu

Nastáva doba vesmírna a neobíde ani Slovensko. Napriek mnohému poukazovaniu verejnosti na potrebu riešiť primárne klimatickú krízu našej domovskej planéty Zem, je tu obrovský technologický pokrok a kozmické lety takmer na dennom poriadku.

Je to však práve vhodne uchopený vesmírny výskum a biznis, ktorý v ostatných dekádach priniesol mnohé nástroje bez ktorých si ekologickú udržateľnosť života na zemi dnes už nevieme ani predstaviť.

Slovenské firmy sa zapájajú do družicového snímkovania a vyhodnocovania klimatických či tektonických dát zeme. Tie následne ukazujú cesty na zlepšenie hospodárenia s ekosystémom, alebo predchádzanie katastrofám.

Naše deti sa potrebujú pripraviť na túto dobu a technológiu, ktorá sa udomácňuje v kozmickom sektore. Za týmto účelom na Slovensku vznikla online vzdelávacia platforma Astrovisum.

Astrovisum otvára dvere do sveta vesmíru pre študentov základných škôl aj širokú verejnosť. S rôznorodými programami sa snaží rozvíjať vášeň pre vesmír a poskytovať cestu k budúcim kariérnym možnostiam v kozmickom priemysle, najmä v kontexte Slovenska.

Slovensko je krajina s úspešnou históriou v oblasti pozorovania vesmíru ale aj astrobiologickou prácou či už v súčasnosti alebo počas kozmického letu Ivana Bellu. Je však dôležité aby tu vyrástla ďalšia generácia, ktorá na tieto výskumy nadviaže a nedovolí ich opätovnému utlmeniu.

Umelci, lekári, architekti, konštruktéri, matematici, sociológovia… títo všetci budú potrební pre zodpovedný a celistvý rozvoj života človeka mimo domovskú planétu a povolanie každého z nich sa vyvíja už v mladom veku, kedy tak nejak každý chce byť aj kozmonautom.

„Poďme tým deťom ukázať, že ich detská túžba stať sa kozmonautom je reálna a pre ľudstvo dôležitá!“

Osídľovanie vesmíru je kľúčovou témou v programoch Astrovisum, lebo testuje hypotetické možnosti ľudstva do jej esenciálnej krajnosti.

„Túto tému rozoberáme s našimi partneri z oblasti vesmírnej architektúry, riadenia medzinárodnej vesmírnej stanice, slovenského biznis priestoru, vývoja raketovej techniky a astrobiológie.“

Vesmírny architekt a architekt prírodných stavieb Augustín Ugróczy, spoluzakladateľ Astrovisum, opisuje ako počas štúdia na Morning Star Collage of leadership v spojených štátoch plánoval prácu vo vesmírnom sektore a Slovensko vyhodnotil ako ideálnu krajinu:

„Slovensko dlží svetu svoj vesmírny výskum a rozvoj, lebo je to krajina s vesmírnou históriou, Krajina, ktorá umožňuje široké spektrum výskumu a príprav pre osídľovanie vesmíru a má ľudí, ktorí majú vysokú mieru zručnosti a pokoru.“

Mnohé deti zažijú na základnej či strednej škole úspech v astronomických súťažiach ale potom nevidia, ako by tieto zručnosti vedeli uplatniť a nakoniec sa v živote uberú úplne inou cestou. Tak ako to bolo aj pri Branislavovi Bratkovi, spoluzakladateľovi Astrovisum, ktorý v programe Astrovisum Academy organizačne koordinuje projekty vedie mladých študentov k tomu, aby svoje „vesmírne zručnosti“ a poznanie vedeli ďalej formovať až k životnému povolaniu.

Pre všetkých, ktorí cítia príťažlivosť vesmíru a túžia po spoznávaní jeho tajov, je tu Astrovisum. Nechajte sa inšpirovať, objavujte a tvorte. Stačí navštíviť stránku www.astrovisum.sk a začať svoju cestu ku hviezdam.

Vesmír je posledná hranica ľudského poznania, nekonečné územie záhad a neobmedzených možností. Je to miesto, kde sa stretáva veda, technológia a umenie, vytvárajúc nekonečný zdroj inšpirácie a objavovania. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je čas pripojiť sa k tejto ceste objavovania a poznávania vesmíru.