Praktické postupy amatérskeho príjmu rádiovej komunikácie s družicami

Tondo OK7AJ z rádioklubu OK1CJB sa venuje popularizácii rádioamaterských aktivít pre mládež. Snaží sa zaujať študentov pre rádioamatérske hobby a štúdium technických smerov. Venuje im voľný čas a prakticky predvádza aj ako sa daju počúvať rádioamatérske satelity. Skvelá práca Tondo OK7AJ!

Prezentáciu s názvom „Praktické postupy amatérskeho príjmu rádiovej komunikácie s vybranými družicami – PŘÍJEM SIGNÁLŮ POMOCÍ RTL-SDR A MOTIVACE MLÁDEŽE“ ktorá bola odprezentovaná na 27. medzinárodnom stretnutí rádioamatérov Holice 2016 si môžete stiahnuť na tejto adrese.