Výzva na využitie čínskej vesmírnej stanice v rámci spolupráce OSN a Čínskej agentúry pre vesmírny program

Organizácia Spojených Národov, konkrétne Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) prichádza s unikátnou možnosťou spolupracovať s Čínskou agentúrou pre vesmírny program s posádkou (CMSA) na programe „Kooperácia Spojených Národov/Číny pri Využívaní Čínskej Vesmírnej Stanice“. Prihlásiť experiment je možné do 30.9. 2018. Pomocou tejto spolupráce UNOOSA mieni využiť technologické a inovatívne zručnosti čínskej vlády a pomôcť tak členským štátom Spojených Národov, hlavne rozvojovým krajinám, a prispieť tak 17 cieľom Udržateľného Rozvoja cez čoraz viac väčší prístup k vesmíru.

Tento program je vytvorený v spolupráci UNOOSA a CMSA a poskytuje vedcom zo sveta príležitosť vykonávať ich vlastné experimenty na palube Čínskej vesmírnej stanice. Je to program zameraný na inovatívnosť, na budúci rozvoj vesmírneho sektora pre všetky národy a na vytvorenie novej paradigmy vo vesmírnom výskume a technológiách.

Rozsah príležitostí

UNOOSA a CMSA ponúkajú pre členské štáty OSN nasledovné príležitosti:

  • Vykonávanie experimentov vnútri stanice využitím užitočného nákladu vyvinutého zvolenými uchádzačmi
  • Vykonávanie experimentov vnútri stanice využitím už existujúcich zariadení poskytnutých Čínou
  • Vykonávanie experimentov mimo stanice využitím nákladu vyvinutého zvolenými uchádzačmi

Kritériá spôsobilosti

Táto príležitosť je prístupná všetkým členským štátom Organizácie Spojených Národov so špeciálnym záujmom o projekty z rozvojových krajín. Verejné aj súkromné organizácie zamerané na vedecký výskum a základnými schopnosťami sú spôsobilé pre uchádzanie sa. Podporuje sa aj aby sa dve a viac organizácii z krajiny spojili v jednej prihláške (prihláškach). Uchádzači sú sami zodpovední za vývoj ich projektov.

Podanie prihlášky

Kompletne vyplnený prihlasovací formulár, vrátane podpísanej a opečiatkovanej potvrdzovacej strany musí byť podaný do UNOOSA pred termínom 31.8. 2018 a to e-mailom alebo poštovne na nasledujúcu adresu:

c/o: Aimin Niu (Mr.)
United Nations Office for Outer Space Affairs
United Nations Office at Vienna
Vienna International Centre
P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria
Phone: (+43 1) 26060-4957
Fax: (+43 1) 26060-5830
Email: aimin.niu@un.org

Formulár a ďalšie podrobné informácie je možné nájsť na stránkach projektu: http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/chinaspacestation/1st_cycle_2018.html