Bratislava má svoju prvú profesionálnu hvezdáreň

Na pôde Deutsche Schule v Bratislave vo štvrtok prebehlo slávnostné otvorenie novej hvezdárskej kupoly, ktorú sa škola rozhodla vybudovať v rámci celkovej rekonštrukcie novej budovy školy. Projekt sa podarilo zrealizovať primárne vďaka nadšeniu jedného z rodičov, ktorý odštartoval verejnú zbierku a vďaka členom občianskeho združenia Slovenské planetáriá, ktorí bravúrne pokryli technickú stránku veci a v budúcnosti budú zabezpečovať aj odborný dohľad nad aktivitami hvezdárne.

Novú hvezdársku kupolu možno považovať za jednu z najmodernejších na území Slovenska. Jedná sa o unikátne technické riešenie konštrukcie od dr. Jana Lochmana s jedinečným bezbariérovýn prístupom do kupoly, podlahou otáčajúcou sa synchrónne s kupolou realizovanou firmou Sincon z Českej republiky. Kupola s priemerom 5,4m sa môže pýšiť moderným teleskopom Omegon Ritchey-Chretien Pro RC 406/3250 ( priemer 406mm ); slnečným teleskopom Coronado ST 70 400 (70 mm priemer); spektroskopom Sheylak a montážou teleskopu Skywatcher EQ8-RH Pro SynScan GoTo s automatickým navádzaním.

Ambasádorom novej hvezdárne je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý v prejave na slávnostnom ceremoniály zvýraznil, že vďaka tomuto jedinečnému projektu sa rozšíria možnosti vzdelávania v oblasti astronómie a prírodných vied v spolupráci s renomovanými odbornými lektormi. Ceromoniálu sa zúčastnil taktiež minister školstva Tomáš Drucker, ktorý sa taktiež prihlásil k vesmírnym nadšencom a hvezdárni na DSB zaprial len a len to najlepšie.

Nová profesionálna hvezdáreň bude slúžiť v prvom rade študentom Deutsche Schule a pre astronomický klub a jeho súkromných členov, deti a mládež a univerzitných študentov. Sprístupnenie hvezdárne pre širokú verejnosť je plánované v dohľadnej budúcnosti.

Bratislava sa tak môže pýšiť svojou prvou hvezdárňou, ktorá síce bude v budúcnosti slúžiť aj pre širšiu verejnosť, no stále sa nejedná o plnohodnotnú inštitúciu schopnú pokryť potreby hlavného mesta. Sám Ivan Bella vo svojom príhovore spomenul fakt, že hvezdáreň vznikla len vďaka aktivite občanov a súkromného sektora, a že je nešťastné, že občianska spoločnosť musí suplovať úlohu štátu/samosprávy.


SOSA spolu s OZ Slovenské planetária aktuálne bojujú za vybudovanie desaťročia sľubovaného bratislavského planetária a Vaša podpora pre naše občianske združenia nám pomáha zdolať túto a aj ďalšie výzvy, s ktorými sa stretávame na ceste Slovenska ku hviezdam.