/** */

SOSA chce na Slovensku vybudovať špičkové pracovisko, centrum excelentnosti – AstroBio Centrum

O fenoméne odchodu talentovaných vedecko-výskumných pracovníkov do zahraničia počul asi každý, kto sa pohybuje vo sfére vedy na Slovensku. Je to veľká škoda pre našu krajinu, pretože títo ľudia by svojím domácim pôsobením výrazne prispeli k rozvoju aplikovaného výskumu a teda aj k zvýšeniu vedecko-výskumného potenciálu Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku konkurencieschopnosti našej krajiny a zvýšeniu jej životnej úrovne.

/** */

1. PECS výzva zverejnená!

V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv. ECS) bola dňa 13. apríla 2015 uverejnená 1. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS.

/**

SpVRI – Zahájení projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

Pochopení fungování života na Zemi, ale i na jiných planetách, asteroidech a kometách je tématikou nového projektu, který byl zahájen 19. ledna ve spolupráci českých a slovenských vědců z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně, Slovenské organizace pro vesmírné aktivity a Hvězdárny Valašské Meziříčí.

/**

SpVRI – Úvodní konference spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně společně se svými projektovými partnery v projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE pořádala dne 19. ledna 2015 úvodní konferenci věnovanou zamýšlenému odbornému i vzdělávacímu obsahu a formě spolupracující přeshraniční sítě zaměřené na vývoj a výzkum v oblasti bio/nanotechnologií v extrémních podmínkách stratosféry. Konference vytýčila hlavní milníky a směry spolupráce a také definovala prioritní úkoly pro první období své existence. Konference byla velmi přínosná nejen z pohledu prezentovaných výzkumných záměrů, ale také budoucích možností, které spolupracující a kooperující síť s názvem STRATO–NANOBIOLAB nabízí.