/** */

SpVRI – Pro rozvoj inovací a výzkumu – smlouva o spolupráci podepsána

Cílem projektu přeshraniční spolupráce s názvem Společně pro výzkum, rozvoj a inovace je snaha o podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Pro plnění těchto cílů podepsali Mendelova univerzita (Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty), Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. smlouvu o spolupráci.

/**

SpVRI – Úvodní konference spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně společně se svými projektovými partnery v projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE pořádala dne 19. ledna 2015 úvodní konferenci věnovanou zamýšlenému odbornému i vzdělávacímu obsahu a formě spolupracující přeshraniční sítě zaměřené na vývoj a výzkum v oblasti bio/nanotechnologií v extrémních podmínkách stratosféry. Konference vytýčila hlavní milníky a směry spolupráce a také definovala prioritní úkoly pro první období své existence. Konference byla velmi přínosná nejen z pohledu prezentovaných výzkumných záměrů, ale také budoucích možností, které spolupracující a kooperující síť s názvem STRATO–NANOBIOLAB nabízí.